TEOG nedir?

Demetevler TEOG KursuSürekli değişen eğitim sistemleri ile artık velilerin işi de zor. Nesiller arasında kopukluklar var. Anne oğluna, abi-abla kardeşine eğitim tecrübesini aktaramıyor.

Bizim zamanımızda ÖSYS vardı. Bizim zamanımında o iki sınavı birleştirdiler ÖSS oldu. Bizim zamanımızda YGS oldu. Bizim zamanımızda SBS vardı. Bizde TEOG vardı.

Bugünümüzün eğitim sınavlarından biri şimdilik TEOG. TEOG sınavı yarın adını başka bir şeye devreder mi bilinmez.

TEOG, eskiden uygulanan SBS yerine getirilmiş Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş'in kısaltılmış halidir.

Hangi liseye gideceğiniz artık TEOG'dan alacağınız puan ile belirlenecek. Eğer istediğiniz bir liseye ve bölüme yazılmak istiyorsanız bu sınavı başarı ile vermelisiniz.

TEOG sınavında 6 temel dersten sorumlu tutulursunuz: Türkçe, Matematik, TC İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilgisi, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.

3 yazılısı olan dersinden ikinci yazılısı ve 2 yazılısı olan derslerin ilk yazılısı merkezi sistemden ortak olarak yapılır. İlk sınavlar Kasımın son haftasında, ikinci sınavlar Nisan ayının son haftasında 6 dersten 6 sınav olarak yapılır. Hafta içi 2 günde 3'er sınav ile sınav süreci işletilir. Sınavın yapıldığı okullarda okul tatil edilir.

Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girer. Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapar.

Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir haftasonunda mazeret sınavı yapılır. Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılır.

1. gün sınavları: Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
2. gün sınavları: Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap tarihi, Yabancı dil

Ortak sınavların herbirinde 20 soru sorulur. Her soru 4 şıktan oluşur. Yanlışlar doğruyu götürmez. Her soru 5 puandır. Ve sınavdan maksimum 20x5=100 puan alınabilir.

Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinin ağırlık katsayısı 4, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı dilin ağırlık katsayısı 2'dir.

Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanının Hesabı (AOS): Ortak sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Yılsonu Başarı Puanının Hesabı (YBP):  6, 7 ve 8. sınıfların yılsonu notları ile hesaplanır. Her dersin notu ile  haftalık ders saat sayısı çarpılır, bu şekilde çarpılan tüm dersler toplanır ve haftalık toplam ders saatine bölünerek  Yılsonu Başarı Puanı (YBP) hesaplanır. Puanlama her sınıf için 100 üzerinden yapılır.8. Sınıf puanları hesaplanırken, teog sınavlarından alınan puanlar da yılsonu başarı puanı hesabına dahil edilir.

Yerleştirmeye Esas Puanın Hesabı (YBP): Öğrencilerin; 6, 7 ve 8’inci sınıf yıl sonu başarı puanları ile 8’ inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılır.

Kısaca; Yerleştirme puanının %70’i ortak sınavdan, %30’u ise 6, 7 ve 8.inci sınıf yıl sonu başarı puanından gelir. Ancak Yerleştirme puanlarının hesabı ve oranları MEB tarafından yeniden düzenlenebilir.

TEOG kursu ile eksiklerinizi tamamlayabilir veya özel ders alarak hızlanabilirsiniz.

Demetevler TEOG kursu arayışınızda pek çok özel öğrenim kurumu bulabilirsiniz. Fiyat belki sizin için bir belirleyici olabilir. Ancak TEOG kursu için ve diğer tüm kurslar için en önemli faktör elbette verilecek eğitimin kalitesidir.

Demetevler Yenimahalle TEOG Kursu