Misyon & Vizyon & Değerler

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabidir. Usul ve esasları da Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile tanımlanmıştır.

misyon vizyon değerler

Etüt Eğitim Merkezlerinin misyon ve vizyonu minimum düzeyde Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı

MADDE 5

Özel öğrenci etüt eğitim merkezinin amacı, Türk millî eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin, öğretmen gözetiminde derslerine çalışmalarına ve bu Yönetmelikte belirtilen alanlarda etkinliklerde bulunmalarına yardımcı olmaktır.

Etkinlikler

MADDE 6

(1) Kurumlarda, etüdün yanı sıra programı valilikçe uygun görülen;

  • Halk oyunları ve çeşitli spor dalları,
  • Tiyatro, müzik, resim, heykel, oymacılık ve seramikçilik alanları,
  • Fotoğraf, projeksiyon ve sinema,
  • Koleksiyonculuk,
  • Sosyal ve fen bilimleri alanlarında inceleme ve araştırma,
  • Güzel konuşma ve yazma, kitap okuma,

gibi etkinliklerin birkaçı veya tamamı uygun yaş ve seviye grupları oluşturularak yapılır.

(2) Öğrencilerin gezi, sinema, tiyatro, konferans, konser ve benzeri etkinliklerden yararlanmaları sağlanabilir. Bu etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

(3) Öğrenci etüt eğitim merkezlerinde; özel dershane etkinlikleri kapsamında bulunan ve öğrencilerin bir üst öğrenime hazırlanması veya test uygulaması gibi etkinlikler yapılamaz.

Özel Yağmur Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi hiçbir sınava öğrenci hazırlamaz. Ancak Özel Yağmur Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi'nde etüt hizmeti alan öğrenciler her türlü sınava kendini hazır bulacaktır.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ve Ekleri

Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi